Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu ALVIN - sklep internetowy

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Polityka prywatności stanowi załącznik nr 1 do REGULAMINU SKLEPU 

Polityka Prywatności

Szczególnie szanujemy prywatność naszych Nabywców.

Niniejszy dokument przedstawia zasady ochrony prywatności obowiązujące w Sklepie Internetowym www.alvin.pl

I Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych Użytkowników

1. Administratorem danych osobowych Sklepu jest firma Alvin Joanna Koczara, 02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 17/19 lok. U8 NIP: 521-202-98-96, regon 147045655 e-mail: sklep@alvin.pl, tel. 691 994 996

2. Klienci Sklepu podlegają ochronie wynikającej z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz innych ustaw.

3. Korzystając z usług Sklepu Nabywcy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (to jest ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie) w zakresie niezbędnym do wykonania przez Sklep złożonego zamówienia.

4. Danymi zbieranymi w związku z korzystaniem ze Sklepu są dane podawane przez Nabywcę przy wypełnianiu formularzu „Formularz zamówienia” (to jest imię i nazwisko, adres, telefon, adres poczty elektronicznej). Istnieje możliwość edycji podanych przez Nabywcę danych personalnych i adresowych.

5. Sprzedający nie będzie wykorzystywać danych osobowych w celach innych niż opisane w niniejszym regulaminie. Bez zgody Nabywcy Sprzedający nie będzie przekazywać jego danych osobowych innym podmiotom. Dane Nabywców, którzy korzystają z płatności elektronicznych podawane są jedynie agentowi rozliczeniowemu i to jedynie w takim zakresie w jakim niezbędne jest to do dokonania przez Nabywcę płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Dane Nabywców korzystających z wysyłki kurierem podawane są firmie kurierskiej InPost S.A. z siedzibą: ul. Malborska 130, 30-624 Kraków,  zarejestrowana pod numerem KRS 0000536554  w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6793087624, Regon 122726260, z kapitałem zakładowym w kwocie 11.558.000,00 PLN w zakresie koniecznym do realizacji przesyłki.

6. Po zakończeniu korzystania z usług Sklepu Sprzedający zaprzestaje przetwarzania danych osobowych wymienionych powyżej, za wyjątkiem tych danych, które są:

a) niezbędne do rozliczenia zamówienia dokonanego w Sklepie oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności;

b) niezbędne w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań wyłącznie na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sklep; przy czym zgodę taką można w każdej chwili cofnąć;

c) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania ze Sklepu;

d) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

7. Dane osobowe Nabywców są wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji zamówienia, a także do analizy zachowania Nabywców na stronie www.alvin.pl celem poprawy jakości oferowanych usług oraz dostosowania zawartości strony internetowej do potrzeb i preferencji Nabywców.

8. Dane Nabywców mogą zostać udostępnione i przekazane na żądanie uprawnionych organów państwowych w przypadkach wyraźnie wskazanych przepisami prawa.

9. Każdemu Nabywcy przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, możliwość ich zmiany, poprawiania i usuwania.

10. Sklep wysyła do Nabywcy wiadomości e-mail, ściśle związane z jego zamówieniem (np. potwierdzenie wpłynięcia zamówienia, potwierdzenie wpłynięcia płatności, potwierdzenie wysłania produktów itp.).

11. Sklep wysyła bezpłatne wiadomości e-mail (Newsletter) tylko do Nabywców, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie. Newsletter zawiera informacje związane z ofertą oraz działalnością sklepu i nigdy nie będzie wykorzystywany do rozsyłania reklam lub informacji osób trzecich. Nabywca ma możliwość rezygnacji z Newslettera w każdym czasie.

I. Polityka wykorzystywania plików cookies

1. Podczas korzystania ze Sklepu na komputerze klienta mogą być umieszczane pliki cookies (tzw. ciasteczka). Cookies to niewielkie pliki tekstowe złożone z liter i cyfr wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie klienta (najczęściej na twardym dysku). Pełnią one wyłącznie funkcje informacyjne dla Sklepu, przy czym nie gromadzą one żadnych danych

2. Klient ma możliwość zmiany ustawień przeglądarki w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego komputerze, albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Zablokowanie plików cookies może mieć wpływ na korzystanie ze Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres sklep@alvin.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 691 994 996.

Siedzibą sklepu internetowego jest Warszawa, Polska.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl